Proč pravidelně servisovat plynový kotel?

Klady pravidelného servisu

 • Správný a bezpečný chod kotle.
 • Správné seřízení a vyčištění kotle pomáhá udržet kotli jeho maximální účinnost.
 • U pravidelně servisovaného kotle, lze garantovat delší životnost kotle.
 • Znatelně se zvýší jeho spolehlivost.
 • Pravidelný servis pomáhá předejít nejčastějším poruchám.

Zápory neservisovaného kotle či špatně provedeného servisu kotle

 • Při znečištění spalovací komory hrozí vážné poškození kotle a jeho součástí.
 • Nesprávně pracující kotel může být mnohdy i životu nebezpečný.
 • Při zanedbání servisu se snižuje účinnost kotle a tím vzrůstají náklady za energie.
 • Kotel se stává nespolehlivým a může se objevit závada v tu nejhorší dobu.
 • Nečistoty v topné vodě mohou zvýšit spotřebu plynu až o 30%.

Jaké servisní úkony obsahuje správně provedená servisní (revizní) prohlídka:

 • kontrola a vyčištění spalovací komory
 • kontrola a vyčištění výměníku
 • kontrola a vyčištění hořáku a elektrod
 • kontrola a vyčištěni ventilátoru
 • kontrola a vyčištění sacího potrubí
 • vypuštění vody z kotle
 • dotlakovaní expanze topného systému, případně i TUV (pokud je nainstalována)
 • vyčištění topného filtru
 • dotlakovaní topného systému
 • kontrola těsnosti kotle a připojovací soustavy
 • kontrola detektorem úniku plynu
 • vyčištění sifonu (u kondenzačních kotlů)
 • kontrola a zkouška funkčnosti kotle
 • měření tlaku plynu na tryskách – následně i seřízení, pokud je třeba
 • u kondenzačních kotlů se vždy provádí měření analyzátorem spalin a seřízení
 • vypsání revizní zprávy o plynovém spotřebiči

Servisní kontrola trvá běžně okolo 50 – 90 minut. V žádném případě nelze provést všechny tyto servisní úkony za kratší čas.

Takto vypadá pravidelně servisovaný turbo kotel po třech letech:

5.1

Názorné ukázky

Před vyčištěním
Před vyčištěním
Po vyčištění
Po vyčištění
Před vyčištěním
Před vyčištěním
Po mechanickém vyčištění. Dále pak nanášíme ještě čistící chemii.
Po mechanickém vyčištění. Dále pak nanášíme ještě čistící chemii.

Jak poznat nekvalitně provedený servis?

Nekvalitně provedený servis trvá většinou cca od 10 do 15 minut. Za tuto dobu nelze provést všechny servisní úkony v souladu s roční servisní prohlídkou.

Často se lidé nachytají na tento špatný servis hlavně kvůli lákavé nízké ceně, která se většinou pohybuje od 300 Kč do 500 Kč.

Otázkou zůstává, jestli zákazník ve výsledku vážně ušetří…..

Pro příklad

Výměník kondenzačního kotle Junkers ZSBR, byl 14 dní po servisu nejmenovanou firmou a po několika dnech začal vykazovat poruchu, a proto se zákazník obrátil na tutéž nejmenovanou firmu, aby problém odstranila. Bohužel firma nedokázala tuto vadu odstranit.

Zákazník poté zavolal nám s tím, že kotel vykazuje poruchu EA. Po otevření kotle bylo ihned zřejmé, že servis na kotli byl odveden velmi nekvalitně. Odstranění poruchy vyžadovalo udělat jen pořádný servis, tak jak má správně být.

Fotografie

Tři extrémní případy zanedbání servisní kontroly, kdy byl plynový kotel už za hranicí bezpečnosti.

Takto vypadá zanedbaný turbo kotel po třech letech
Takto vypadá turbo kotel po třech letech bez servisu. V tomto případě hrozí propálení výměníku.
Fotografie velmi zanedbaných kotlů
V tomto kotli se našel mrtvý ptáček. Kotel byl bez servisu 5 let.
Zanedbaný kotel
Opět zanedbaný servis kotle. Majitelé zavolali na servis až když kotel zapaloval výbuchem. Tento stav byl už velice nebezpečný.
V individuálních případech je třeba silně znečištěný výměník vyčistit tlakem vody
V individuálních případech je třeba silně znečištěný výměník vyčistit tlakem vody