Revize komínů

Revize komínů

Revize komínů

Jak často se dělá revize a kontrola komínu?

Revize spalinových cest se provádí při zhotovení nového komínu, či nového odkouření. Dále se revize provádí při změně druhu paliva, při výměně kotle, nebo při úpravě odkouření. Potom se už provádí jen kontroly.
Dle nařízení vlády je nutná kontrola nejméně jednou ročně. Kontrola komínů vyplývá z nařízení vlády: „O požárních podmínkách bezpečnosti při užívání spalinových cest.“

Revize spalinových cest se provádí při zhotovení nového komínu, či nového odkouření. Dále se revize provádí při změně druhu paliva, při výměně kotle, nebo při úpravě odkouření. Potom se už provádí jen kontroly.
Dle nařízení vlády je nutná kontrola nejméně jednou ročně. Kontrola komínů vyplývá z nařízení vlády: „O požárních podmínkách bezpečnosti při užívání spalinových cest.“

Kontrola se týká spotřebičů pro spalování všech druhů paliv, platí tedy i pro plynové kotle a karmy. Při kontrole se provádí zkouška tahu komínu, kontrola případně čistění spalinové cesty. Dále musí být proveden takzvaný „čtyř pascalový test“, který má za úkol zjistit, zda má zařízení dostatečný přívod vzduchu.

Pozor při zanedbání kontroly komínu hrozí pokuta až 25 000 Kč, pokud hasiči určí zanedbaný komín jako příčinu požáru.

Kontakt pro revizi a kontrolu komínů .
Kontakt