Revize plynu

Revize plynu

Revize plynu

Jak často se provádí revize plynovodů a co se při ní kontroluje?

Revize plynovodu a jeho součástí se provádí jednou za 3 roky. Rovněž je revizi nutno udělat při zhotovení plynovodu.

Při revizi se provádí kontrola umístění, kontrola funkčnosti všech uzávěrů, kontrola těsnosti celého vedení, kontrola všech spojů rozebíratelných i nerozebíratelných a kontrola plynových hořáků u spotřebičů. Součástí revize je i kontrola přítomnosti oxidu uhelného prostřednictvím detektoru.

6.1

Jak často se provádí revize a kontrola plynového kotle?

Kontrolu a revizi plynového kotle je nutno udělat vždy jednou za rok. Při revizi se kontroluje bezpečnost provozu plynového zařízení. Více o revizích plynového kotle, naleznete zde.

6.2
Máte zájem o revizy plynovodů?
Kontaktujte nás