Časté poruchy a návody na jejich odstranění

Poradenství

Poradenství

Následující rady slouží pouze k dočasnému zprovoznění kotle!!!
Pokud k nějaké závadě na Vašem kotli dojde, je nutné si domluvit servisní prohlídku.

Kotel netopí - tlak vody v kotli

2.1

Optimálně by měl být tlak v kotli na úrovni 1,5bar. Pokud kotel nepracuje a tlak vody je nižší než 0,6 baru, řešením poruchy může být dopuštění vody na tlak 1,5 baru.

Kotel netopí – nejeví žádnou poruchu

2.2

Pokud kotel, nejeví žádnou poruchu a nechce topit, vyměňte baterie v termostatu. Baterky musí být kvalitní a úplně nové.

Kotel stále zapaluje, ale nenastartuje

2.3
2.4

Pokud se kotel snaží startovat, ale vypadá to, jako by nešel plyn, zkuste zkontrolovat přívod plynu (kontrolu provedete zapálením plynového sporáku). Pokud ani kamna nehoří, zkontrolujte regulátor plynu u plynoměru, jestli není vypadlý. Obecně „páčka“ nebo „čudlík“ musí být v dolní poloze.

Kotel absolutně nereaguje

2.5

Pokud kotel nijak nereaguje, zkontrolujte, zda jde do kotle napětí, (do zásuvky od kotle zapojte přenosné světlo), další možností je kontrola jističů.

Kotel opakovaně zapálí a ihned zhasne

2.6

Opakované zapalování a zhasínání kotle může způsobovat otočená fáze, proto kotel nesmí být připojen přes jakoukoliv prodlužovačku či rozdvojku.

Slabý průtok teplé vody, nebo málo teplé vody

2.7

Tento problém může být způsoben zanesením zásobníku teplé vody vodním kamenem. Pokud tento problém nastane, je nutné, si co nejdříve domluvit termín vyčištění. Pro vyvarování se takovému zanesení vodním kamenem jsou nutné servisní prohlídky i u zásobníků teplé vody.

Na fotografii je zásobník teplé vody v kotli „Protherm Tiger“.

V tomto zásobníku bylo nahromaděno za 6 let 8,7 kg vodního kamene. To může mít za následek zvýšení spotřeby plynu až o 30%. Při takovém zanesení hrozí destrukce celého zásobníku.

2.8
2.9

Vodní kámen se může usadit i v kotli s průtokovým ohřevem teplé vody. Na fotce je vidět řež výměníkem teplé vody průtokového kotle, který je zanesen vodním kamenem.

Nejčastěji kladené otázky

1) Vyplatí se pořídit kondenzační kotel, i když nejsou dostatečně dimenzované radiátory a musí se proto topit na vysokou teplotu a není žádné podlahové vytápění?

Jednoznačně ano!
Proč?
Protože kondenzační kotel je možné používat až do teplotního spádu 80/60 stupňů s účinností nad 98 %, je tak dosaženo za pomoci řízeného spalování. Vysoká účinnost je dále dosažena také kondenzací páry ze spalin. Tyto spaliny u běžných kotlů odchází v podobě tepla do ovzduší. Z toho je tedy zřejmé, že čím chladnější spaliny, tím kotel více ušetří.
Oproti komínovým či turbo kotlům, lze z dlouhodobě sledované praxe kalkulovat úsporu až 35% za plyn ročně.

2) Jak dosahuje kondenzační kotel úspory?

Na obrázku je zobrazen důkaz o tom, jak kotel úsporně funguje.

V diagnostickém programu kondenzačního kotle ACV je zachycen běžný provoz při venkovní teplotě 4 °C. Z kotle vychází teplejší výstupní voda do topného systému, než je teplota samotných spalin, vycházejících ven z kotle. U nekondenzačního kotle se teplota spalin pohybuje běžně více než 110 °C.

3) Jak vybrat vhodný plynový kotel?

Pokud si nevíte rady s výběrem správného kotle, nebojte se na nás obrátit. Rádi Vám vše vysvětlíme a pomůžeme Vám vybrat si ten nejvhodnější kotel pro Vaši domácnost.
Využijte našich služeb a sjednejte si schůzku s naším technikem, který přijede až k Vám domů a zodpoví veškeré Vaše dotazy, a následně Vám vypracujeme nabídku přesně na míru.
V případě dotazů volejte na telefonní číslo 601 371 892, nebo napište na náš email.

4) Vyplatí se pořídit regulaci s venkovním čidlem nebo je lepší nechat si levný a obyčejný termostat typu On / Off?

Regulace s venkovním čidlem si sama neustále měří venkovní a vnitřní teplotu, díky této funkci, je schopná řídit výkon hořáku kotle a tím i výstupní teploty topné vody.
Tímto způsobem se dosáhne plynulého chodu kotle a přidává to i na další úspoře už tak úspornému kotli. Při použití této regulace lze kalkulovat úsporu plynu potřebného na vytápění až 35%.
Výsledek kombinace kondenzačního kotle a regulace s venkovním čidlem je stálá komfortní teplota a vysoká úspora.
Pokojový termostat On / Off pouze spíná nebo vypíná kotel. Kotel se po sepnutí termostatem spustí a jede na plný výkon, dokud nedosáhne požadované teploty. Tímto termostatem není možné, dosáhnou na tak nízkou spotřebu jako Vám umožní regulace s venkovním čidlem.

5) Proč si koupit kotel u autorizované firmy?

Je to pro Vás jednoduché a bez starostí. Technik přijede až k Vám domů a doporučí Vám kotel dle Vašich potřeb. Správně zvolený kotel je klíčovým prvkem pro správný a komfortní provoz. Dále za Vás autorizovaná firma vše zařídí, tzn.: doveze veškerý montážní materiál, osadí kotel včetně všech elektrických součástí, je-li potřeba, upraví odkouření.
Montáž je pak během jednoho dne hotová, včetně uvedení do provozu, vystavení revize na kotel a potvrzení záruky.
Více o montáži a výměně kotle zde.

6) Na co je třeba dát si pozor, pokud si člověk kupuje kotel sám?

Je nutné ohlídat si následující body:

  • Při koupi kotle musíte dostat záruční list s platným potvrzením od dovozce pro Českou republiku.
  • Montáž plynového kotle a jeho součástí, musí být provedena firmou, která je proškolena od daného výrobce kotlů.
  • Montážní firma musí vyplnit do záručního listu své údaje o montáži spotřebiče. Pokud Vám tyto údaje montážní firma nevyplní, ztrácíte záruku na Váš kotel.
  • K uvedení do provozu je nutné zavolat autorizovanou firmu a technikovi musíte předložit revizi odkouření, revizi plynovodu a revizi elektro.

Žádná revize nesmí být starší více než půl roku. Všechny tyto revize je nutno předložit k tomu, aby technik mohl potvrdit výrobci, že kotel je správně namontován a že jsou splněny všechny body ke správnému provozovaní kotle. Tímto opatřením se výrobci chrání před špatně provedenými instalacemi od neodborných techniků bez kvalifikace.
Mnohdy se totiž stává, že pravě vlivem neodborné montáže a uvedení do provozu se kotel poškodí. Výrobce pak v žádném případě neuznává žádné záruční opravy a zákazník si tak musí všechny opravy hradit sám.

7) Jaké doklady se musí předložit technikovi, aby mohl být kotel na záruku opraven?

Pro záruční opravu je třeba předložit správně a čitelně vyplněný záruční list, s potvrzením od autorizovaného technika o uvedení do provozu. Pokud se jedná o kotel starší jednoho roku, je nutno předložit i protokol o roční servisní prohlídce. Bez těchto dokladů nelze uplatnit záruční oprava.