Uvedení kotle do provozu

Uvedení kotle do provozu

Uvedení kotle do provozu

K čemu slouží uvedení do provozu?

 • k potvrzení záruky na spotřebič
 • k zajištění správného a bezpečného chodu spotřebiče

Jak dlouho trvá uvedení do provozu?

Uvedení do provozu trvá v průměru 2 – 3 hodiny, záleží hlavně na složitosti dané práce.

Co všechno musíte technikovi předložit, aby mohl potvrdit záruční list při nové instalaci?

 • revizi plynovodu
 • revizi odkouření
 • revizi elektro

Žádná revize nesmí být starší šesti měsíců.

Co obsahuje uvedení do provozu?

 • prohlídku místa instalace a napojení kotle
 • prohlídku topného systému
 • zkoušku expanze topného systému
 • napuštění systému a kotle (pokud nebylo učiněno od montážní firmy)
 • prohlídku těsnosti spojů
 • spuštění plynu a zkoušku těsnosti
 • kontrolu elektrických zapojení
 • spuštění zařízení a následné naprogramování
 • seřízení spalování
 • zkoušku celého systému
 • vypsání revize a potvrzení záruky
 • seznámení s obsluhou, případně s uživatelským nastavením
 • zkoušku uživatele v provozování zařízení
Seznam značek, které uvádíme do provozu.
Prohlédnout